מידע לנותני חסות

כנס iNNOVEX מציע מגוון חסויות המתאימות לכל סוגי החברות בתעשייה, להלן פירוט מבחר החסויות:                         

א. חסויות לכנס
א.1. חסות פלטינה
• לוגו החברה בכל פרסומי הכנס כולל הזמנות, אתר הכנס, דוא"לים ופרסום בעיתונים
• לוגו החברה על הבמה המרכזית בכנס תוך ציון התואר "חסות פלטינה"
• לוגו החברה בעמוד השער של חוברת הכנס
• פרסום פרופיל החברה בחוברת הכנס
• דף פרסום בחוברת הכנס
• השתתפות נציג החברה בפאנל שייערך באירוע המליאה (בוקר)
• הרצאת נציג החברה באחד המסלולים המקצועיים
• שטח תצוגה: 21 מ"ר
• אינסרט פרסומי בתיקי המשתתפים
  חומר זה יועבר מודפס למחלקת האירועים של החברה המארגנת עד שבועיים  לפני האירוע. מקסימום 2 דפים.
• 20 כרטיסי כניסה לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה, להרצאות ולארוחת צהריים (שווי כל כרטיס - 700 ₪ +מע"מ)


א.2. חסות טיטניום
• לוגו החברה בכל פרסומי הכנס- כולל הזמנות, אתר הכנס, דוא"לים ופרסום בעיתונים
• לוגו החברה על הבמה המרכזית בכנס תוך ציון התואר "חסות טיטניום"
• לוגו החברה בעמוד השער של חוברת הכנס
• פרסום פרופיל החברה בחוברת הכנס
• דף פרסום בחוברת הכנס
• שטח תצוגה: 18 מ"ר.
• השתתפות נציג החברה בפנל אירוע הנעילה (אחה"צ) או הרצאה
באחד המושבים המקצועיים
• 15 כרטיסי כניסה לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה,להרצאות ולארוחת צהריים (שווי כל כרטיס - 700 ₪ +מע"מ)
 

א.3. חסות זהב
• לוגו החברה בכל פרסומי הכנס- כולל הזמנות, אתר הכנס, דוא"לים ופרסום בעיתונים
• לוגו החברה על הבמה המרכזית בכנס תוך ציון התואר "חסות זהב"
• לוגו החברה בעמוד השער של חוברת הכנס
• פרסום פרופיל החברה בחוברת הכנס
• חצי עמוד פרסומי בחוברת הכנס
• שטח תצוגה: 15 מ"ר .
• השתתפות נציג החברה בפנל באירוע מליאה (בוקר) או במושב נעילה אחה"צ (בהתאם לזמינות)
• 12 כרטיסי כניסה כולל כניסה חופשית לתערוכה , להרצאות ולארוחת צהריים (שווי כל כרטיס 700 ₪+מע"מ)

 

א.4. חסות רויאל
• לוגו החברה בכל פרסומי הכנס- כולל הזמנות, אתר הכנס, דוא"לים ופרסום בעיתונים
• לוגו החברה על הבמה המרכזית בכנס
• 15 כרטיסי כניסה חינם לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה,להרצאות וארוחת צהריים (שווי כל כרטיס - 700 ₪ +מע"מ)
• לוגו החברה בעמוד השער של חוברת הכנס
• פרסום פרופיל החברה בחוברת הכנס
• עמוד פרסום בחוברת הכנס
• אינסרט פרסומי בתיקי המשתתפים (עד 2 עמודים)


א.5. חסות אימפריאל
• לוגו החברה בכל פרסומי הכנס - כולל הזמנות, אתר הכנס, דוא"לים ופרסום בעיתונים
• לוגו החברה על הבמה המרכזית בכנס
• 10 כרטיסי כניסה חינם לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה,להרצאות וארוחת צהריים (שווי כל כרטיס - 700 ₪ +מע"מ)
• לוגו החברה בעמוד השער של חוברת הכנס
• פרסום פרופיל החברה בחוברת הכנס

א.6. חסות מרכזית למתחם הסטארטאפים
• חסות בלעדית למתחם הסטארטאפים בו יציגו חברות הזנק חדשניות
• מיתוג כל המתחם בצבעי המוצג של החברה המציגה עם שילוט "מתחם הסטרטאפים בחסות חברת XXX"
• לוגו החברה בכל פרסומי הכנס -הזמנות, אתר אינטרנט, דוא"ל, פרסומות
• לוגו החברה על הבמה המרכזית בכנס תוך ציון התואר "מתחם הסטאראפים בחסות חברת XXX "
• אינסרט פרסומי בתיקי המשתתפים (עד 2 עמודים)
• 20 כרטיסי כניסה לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה,להרצאות וארוחת צהריים (שווי כל כרטיס - 700 ₪ +מע"מ)
• לוגו החברה בעמוד השער של חוברת הכנס
• פרסום פרופיל החברה בחוברת הכנס


 
ב. חסות מסלול
ב.1. חסות מסלול מרכזית-אחת למסלול
• לוגו החברה בכל פרסומי הכנס- כולל הזמנות, אתר הכנס, דוא"לים ופרסום בעיתונים
• לוגו החברה על הבמה באחד ממסלולי ההרצאות
• לוגו החברה בעמוד השער של חוברת הכנס
• פרסום פרופיל החברה בחוברת הכנס
• שלט בכניסה למסלול: "המסלול בחסות חברת_________ "
• הרצאה מטעם נציג החברה במסלול החסות
• 8 כרטיסי כניסה לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה, להרצאות ולארוחת צהריים (שווי כל כרטיס - 700 ₪ +מע"מ)
 

ב.2. חסות מסלול מרכזית - Managing Innovation Track אחת למסלול
• לוגו החברה בכל פרסומי הכנס - כולל הזמנות, אתר הכנס, דוא"לים ופרסום בעיתונים
• לוגו החברה על הבמה באחד ממסלולי ההרצאות
• לוגו החברה בעמוד השער של חוברת הכנס
• פרסום פרופיל החברה בחוברת הכנס
• שלט בכניסה למסלול: "המסלול בחסות חברת_________ "
• הרצאה מטעם נציג החברה במסלול החסות
• 8 כרטיסי כניסה לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה,להרצאות ולארוחת צהריים
  (שווי כל כרטיס - 700 ₪ +מע"מ).

 

ב.3. חסות מסלול רגילה
• לוגו החברה על הבמה במסלול ההרצאות הנבחר
• 5 כרטיסי כניסה לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה,להרצאות ולארוחת צהריים (שווי כל כרטיס - 700 ₪ +מע"מ).
• לוגו החברה בעמוד השער של חוברת הכנס
• פרסום פרופיל החברה בחוברת הכנס

 

ג. חסות הפסקות
ג.1 חסות ארוחת צהריים-אחת בלבד
• לוגו החברה בכל פרסומי הכנס- כולל הזמנות, אתר הכנס, דוא"לים ופרסום בעיתונים
• אינסרט פרסומי בתיקי המשתתפים (עד 2 עמודים)
• שלושה שלטים עם לוגו החברה באולם ארוחת הצהריים: "ארוחת הצהריים בחסות
חברת _______".
• 30 כרטיסי כניסה חינם לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה,להרצאות וארוחת צהריים (שווי כל כרטיס - 700 ₪ +מע"מ)
• לוגו החברה בעמוד השער של חוברת הכנס
• פרסום פרופיל החברה בחוברת הכנס
• עמוד פרסום בחוברת הכנס

 

ג.2 חסות Cocktail נעילת הכנס -אחת בלבד
• לוגו החברה בכל פרסומי הכנס - כולל הזמנות, אתר הכנס, דוא"לים ופרסום בעיתונים
• 2 שלטים עם לוגו החברה באולם ה- cocktail: " בחסות חברת __________".
• 15 כרטיסי כניסה לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה,להרצאות וארוחת צהריים (שווי כל כרטיס - 700 ₪ +מע"מ).
• לוגו החברה בעמוד השער של חוברת הכנס
• פרסום פרופיל החברה בחוברת הכנס

 

ג.3 חסות הפסקת קפה (אחת להפסקה בלבד)
• שני שלטים עם לוגו החברה בכניסה לפינת הקפה: "הפסקת הקפה בחסות
חברת _______".
• 5 כרטיסי כניסה חינם לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה,להרצאות וארוחת צהריים (שווי כל כרטיס - 700 ₪ +מע"מ)
• אינסרט פרסומי בתיקי המשתתפים (עמוד)
• מיתוג כוסות הקרטון של הקפה בלוגו החברה

 

ד. חסויות מוצרי קידום מכירות
חלוקת מוצרים לבאי הכנס, מגדילה רבות את חשיפתך בכנס. להלן מגוון מוצרים ייחודיים:

• חסות בלעדית לתיקי הכנס – תיקי אל בד עם לוגו החברה ולוגו הכנס בצבע אחד (ניתן להוסיף צבע נוסף בהדפסה בעלות נוספת)
• חסות בלעדית לשרוכי התגים –הדפסת לוגו החברה על שרוכי התגים בכנס
• חסות בלעדית על תגי המשתתפים- לוגו החברה על כל תגי המשתתפים, מבקרים, מרצים ומציגים
• חסות בלעדית לחולצות הכנס- 1,000 חולצות T מודפסות עם לוגו החברה ולוגו הכנס.(ניתן להוסיף צבע נוסף בהדפסה בעלות נוספת)
• אינסרט בתיקי המשתתפים- הכנסת פריט פרסומי לתיקי המשתתפים. יועבר למחלקת האירועים של החברה המארגנת עד שבוע לפני האירוע 
  מקסימום 2 דפים

 

לפרטים נוספים ומחירים ניתן לפנות למחלקת אירועים :

דוא"ל - info@innovex.co.il

טלפון- 09-7454007

 

 

 

 

חפשו אותנו ב-

     
 

עבור לתוכן העמוד